Chính Sách Thuê TKQC ở HieuNguyen Business

NHÓM 1: BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY SẠCH AGENCY
N.S NGÀY PHÍ MESS PHÍ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN
5 – 20tr 10% 10% 3 NGÀY 1 LẦN
21 – 100tr 9% 9% 2 NGÀY 1 LẦN
> 100tr 8% 8% 1 NGÀY 1 LẦN
> 500tr 6.5% 6.5% 1 NGÀY 1 LẦN
NHÓM 2: BẢNG GIÁ THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY VI PHẠM NHẸ AGENCY
N.S NGÀY PHÍ MESS PHÍ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN
5 – 20tr 12% 12% 3 NGÀY 1 LẦN
21 – 100tr 11% 11% 2 NGÀY 1 LẦN
> 100tr 9.5% 9.5% 1 NGÀY 1 LẦN
> 300tr 8% 8% 1 NGÀY 1 LẦN
> 500tr 7% 7% 1 NGÀY 1 LẦN
Tất cả các K.H thuê TKQC đều phải chuyển khoản ngân sách kèm phí trước 100%. Thủ Tục thuê TKQC nhanh gọn như sau:
  1. Check sản phẩm, xem nhóm sp của bạn đang ở nhóm sạch hay VPCS sẽ có mức rate khác nhau.
2. Chuyển khoản ngân sách trước cho Agency 100% kèm phí như đúng rule
3. Tiến hành lên camp luôn hoặc có thể delay trong ngày, nhưng thường sẽ lên luôn camp tức thì

Contact:

FB: Nguyễn Trung Hiếu

Email: [email protected]

Zalo: 0969565744