Chính Sách Thuê TKQC Ở JC Business

NHÓM 1: BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY SẠCH
N.S NGÀY PHÍ MESS PHÍ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN
5 – 10tr 4.5% 6% 3 NGÀY 1 LẦN
11 – 20tr 3% 4.5% 2 NGÀY 1 LẦN
21-50 2% 2% 1 NGÀY 1 LẦN
> 50tr 1% 1% 1 NGÀY 1 LẦN
NHÓM 2: BẢNG GIÁ THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY VI PHẠM
N.S NGÀY PHÍ MESS PHÍ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN
5 – 10tr 6% 7% 3 NGÀY 1 LẦN
11 – 20tr 5% 6% 2 NGÀY 1 LẦN
21-30tr 4.5% 5.5% 1 NGÀY 1 LẦN
31-50tr 4.5% 5% 1 NGÀY 1 LẦN
> 50tr 2% 2% 1 NGÀY 1 LẦN
Tất cả các K.H thuê TKQC đều phải chuyển khoản ngân sách kèm phí trước 100%. Thủ Tục thuê TKQC nhanh gọn như sau:
  1. Check sản phẩm, xem nhóm sp của bạn đang ở nhóm sạch hay VPCS sẽ có mức rate khác nhau.
2. Chuyển khoản ngân sách trước cho Agency 100% kèm phí như đúng rule
3. Tiến hành lên camp luôn hoặc có thể delay trong ngày, nhưng thường sẽ lên luôn camp tức thì

Contact:

FB: Nguyễn Trung Hiếu

Email: [email protected]

Zalo: 0969565744