• ADS FB
  • Hiếu Nguyễn Là Ai???

Get Token Facebook Full Quyền

Hướng dẫn dành cho các bạn sử dụng tool izPage get token full quyền để sử dụng chức năng inbox
Cần có 1 email và 1 sđt chưa từng sử dụng facebook
B1, Tạo 1 account facebook mới hoàn toàn, trên 1 trình duyệt mới
B2, Get token bằng link 

https://b-graph.facebook.com/auth/login?password=&email=&access_token=350685531728|62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32&method=POST

Thay email và password bằng tài khoản vừa tạo sau dấu =
B3, Khi get dc token Facebook sẽ bắt bạn nhập số điện thoại
B4, Nhập xong sđt quay về bước 2
B5, Sau khi get thành công token vào link token-izpage-pro/get-token-ios.html
=> Chuyển token vừa tạo sang ios và thêm vào tool iz. Done!
Lưu ý: Acc mới tạo để get token là acc trắng không cần tương tác, không cần ảnh đại diện hoặc status.

Nguồn: Iz

Facebook Comments

Hiếu Nguyễnhttps://www.facebook.com/Juno.999
Hi, Tôi là Nguyễn Trung Hiếu, Hay còn gọi là Hiếu Nguyễn - Một người làm MMO & Facebook Ads. Bài viết ở đây tôi chỉ viết theo quan điểm cá nhân của mình khi bạn đọc và theo dõi rõ ràng thấy không có gì là cao siêu cả. Khi làm Blog's tôi chỉ muốn ghi lại hành trình & Lưu trữ lại kiến thức của mình. Cám ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ Blog's

Ad Newbie Social

Hi, Tôi là Nguyễn Trung Hiếu, Hay còn gọi là Hiếu Nguyễn - Một người làm MMO & Facebook Ads. Bài viết ở đây tôi chỉ viết theo quan điểm cá nhân của mình khi bạn đọc và theo dõi rõ ràng thấy không có gì là cao siêu cả. Khi làm Blog's tôi chỉ muốn ghi lại hành trình & Lưu trữ lại kiến thức của mình. Cám ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ Blog's

TikTok Agency

Facebook Comments